0

Sharpening Stone

Sharpening Stone
Sharpening Stone
Product Description

Product Name: Grinding Stone

Shape: Rectangle

Key Words: grinding stone, sahrpening stone, grinding sticks, honing sticks.

Size: Customized

Color: White

Application: Polishing


Contact Us

A-2507, Kai Xuan Men, Tong Bai Nan 238#, Zhengzhou, Henan, 450006, China
Phone :86-371 -63716933